Kære skoleleder, lærer eller pædagog


JEG LØSER DIN

SPECIFIKKE LÆRINGSMILJØ

UDFORDRING

 

Gør alle i læringsmiljøet mere engagerede og mærk effekten. Få konkrete hands-on teknikker, der virker med det samme. 


BEDRE LÆRINGSMILJØ KOMMER IKKE AF SIG SELV


Der kommer hele tiden nye forhold, som udfordrer vores muligheder for at skabe god læring. 

Jo flere muligheder og problemer - jo sværere bliver det at ramme plet med den rette løsning


Jeg har vitterligt været med til at skrive bøgerne om alt det, du har brug for!

Giv mig din udfordring

så skræddersyr jeg din løsning


Jeg har været forfatter på 13 bøger og har arbejdet i mere end 20 år med at udvikle læringsmiljøer, teamsamarbejde, professionelle læringsmiljøer, klasseledelse, mental og fysisk sundhed og meget mere.

Jeg er specialist at designe projekter, workshops og facilitere forløb,

og sætter sammen med mine buddies det bedste team til at løse netop jeres udfordring. 


Tjek selv, hvor godt det virker:

"ALLE har armene i vejret !

Og der er allerede afprøvet nye tiltag i mange klasser. Vi glæder os rigtig meget til at arbejde videre med klasseledelse i vores aktionslæringsforløb."


Udfordring: "vores elever og lærer kunne ikke finde læringsro" - Nu løst


- skoleleder

"Fra tårer til smil på 1 måned

Glæden ved mit arbejde er blevet vækket igen. Jeg kan se, mærke og dokumentere, at jeg gør noget rigtigt, og at jeg er på vej til at blive bedre." 


Udfordring: "Stressede lærere og pædagoger" - Nu løst


- lærer

"Både nye og erfarne pædagoger har fået "en fælles hestesko"

Vores team er blevet trænet i at udvikle og lede læringsmiljøer fra dag 1. Det har forløst mange problemer i vores skole og i vores samarbejde med forældrene."


Udfordring: "at finde fælles mål og retning for alle" - Nu løst


- SFO leder

HVOR SKAL VI STARTE?

Vælg dit niveau og kombinér efter behov. Vi kan starte på det perosnlige plan, det fælles eller det strategiske. 

DET PERSONLIGE

LÆRINGSMILJØ


Her arbejder jeg med dig og gerne din buddy for at udvikle dine personlige evner - og give dig tillid til at skabe dig selv som den gode lærer. 

DET FÆLLES

LÆRINGSMILJØ


Her arbejder jeg med jer i teams, så I får redskaberne til at hjælpe og støtte hinanden i hverdagen og skabe det fælles læringsmiljø, I drømmer om.

DET ORGANISATORISKE

LÆRINGSMILJØ


Nogle gange er det rammerne og systemerne, den er gal med. Her hjælper kun en ting: at sætte det tværfaglige, lokale hold, så et sundt berigende samarbejde kan komme op at køre.